Tomáš Tran

Byl nejúspěšnějším uchazečem ve výběrovém řízení na pozici manažera prevence kriminality na Městském úřadu v Rumburku a proto tuto práci získal. Chce pokračovat v další studiu na vysoké škole při zaměstnání.

1. Jak vzpomínáš na dobu strávenou ve škole?

Na školu vzpomínám především pozitivně. Škola nebyla nejlehčí, ale skvěle mě připravila do budoucího života. Moji učitelé byli velmi kvalitní a předali mi mnoho znalostí a svých zkušeností.

2. Připravila tě škola dobře pro získání zaměstnání, případně další studium?

V současném povolání teprve zjišťuji, jak se mi vyplatilo poctivě studovat. Orientuji se ve veřejné správě, trestním právu a to mi hodně pomáhá řešit situace, do kterých se v současné době při zpracování projektů a jednání s různými subjekty dostávám. Škola mě připravila opravdu dobře.

3. Co by jsi chtěl vzkázat svým následovníkům, kteří se teprve připravují na vstup do reálného života?

Svým následovníkům vzkazuji, poctivě studujte a odevzdávejte zadané úkoly. Pokud si na to zvyknete, budete to mít v zaměstnání snadnější a také si vás budou všichni více vážit.