Michal Semerád

Absolvoval úspěšně přijímací řízení do služebního poměru příslušníka Vězeňské služby ČR na pozici strážný. Místo zaměstnání: Vazební věznice Liberec.

1. Jak vzpomínáš na dobu strávenou ve škole?

Na školu mám velmi hezké vzpomínky. Protože jsem založením velmi akční, měl jsem rád předmět sebeobranu a všechny kurzy, které jsem v průběhu studia absolvoval. Také jsem rád, že jsme nosili uniformy a byli vedeni k disciplíně, vše se mi nyní v mém zaměstnání, které je na tomto principu založeno, velmi hodí.

2. Připravila tě škola dobře pro získání zaměstnání, případně další studium?

Rozhodně mě připravila dobře. Díky odborným předmětům jsem získal velmi dobrý přehled o tom, jak fungují bezpečnostní sbory a tudíž jsem měl jasno, do čeho jdu, když jsem se hlásil k Vězeňské službě ČR. Také moje záznamy o absolvovaných praxích sehrály zásadní roli ve výběrovém řízení, ve kterém jsem dostal přednost před ostatními uchazeči.

3. Co by jsi chtěl vzkázat svým následovníkům, kteří se teprve připravují na vstup do reálného života?

Současným studentům vzkazuji, učte se průběžně a rozhodně to nevzdávejte, vyplatí se vám to.