Jan Pečený

V současné době pracuje u bezpečnostní agentury EUROSECUR s r. o. v Praze na pozici operační pracovník a má na starosti deliktní jednání, která jsou vyhodnocená jako krádeže. Vyčísluje vzniklé škody a vede jednání s Policií ČR. Prahu si vybral proto, že chce pokračovat ve studiu na vysoké škole.

1. Jak vzpomínáš na dobu strávenou ve škole?

Na období svého studia vzpomínám jen v dobrém. Velmi rád vzpomínám na praxi, která se na naší škole uskutečňuje formou specializačních kurzů a týdenních pobytů u městské policie nebo soukromé bezpečnostní agentury. Všem učitelům by chtěl vzkázat následující: Děkuji Vám za skvělou přípravu do života, a že jste mi pomohli v době mé vážné nemoci.

2. Připravila tě škola dobře pro získání zaměstnání, případně další studium?

Ano připravila. Až dnes doceňuji, že pravidlo „nikomu nic za darmo“, které naši učitelé odborných předmětů dodržovali, se vyplatí. Také velmi oceňuji portfólio záznamů z praxe, které jsme celé 4 roky zpracovávali. Všude, kde jsem se jím prezentoval, jsem měl snadnější jednání o přijetí do zaměstnání.

3. Co by jsi chtěl vzkázat svým následovníkům, kteří se teprve připravují na vstup do reálného života?

Učte se a nic nepodceňujte.