Exkurze Polizei Bautzen

Dne 23. září se studenti druhého a čtvrtého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili exkurze u policejních složek Spolkové republiky Německo. Cílem této odborné a zároveň jazykové exkurze na Policejním revíru v Bautzenu a Vysoké policejní škole v Bautzenu, bylo přiblížit studentům strukturu a organizaci policejních složek, jejich technické vybavení a stupně jejich profesního vzdělávání od základní odborné přípravy až po magisterská studia.

Více fotografií ZDE