Exkurze PS a PČR Šluknov

Dne 28. listopadu se třída 1.BP zúčastnila exkurze na Obvodním oddělení Policie České republiky a u Hasičského záchranného sboru ve Šluknově.

Jako první jsme navštívili obvodní oddělení PČR, kterým nás provedl vedoucí oddělení npor. Šmidrkal, ten nás seznámil se základními údaji o jeho oddělení, včetně rozdělení pracovních činností a vysvětlil nám postup přijímacího řízení k policii. Následně nám předvedl některé policejní pomůcky, jako tonfu, obušek, tester na alkohol, přístroj pro noční vidění atd. Po krátké diskuzi s dotazy jsme si ještě mohli venku prohlédnout služební vozidlo.

Na hasičské stanici HZS Ústeckého kraje ve Šluknově nás provázel zástupce stanice pprap. Benda. Ve společenské místnosti nás seznámil s chodem stanice, přijímacím řízením k HZS ČR, činností sdružení dobrovolných hasičů, délkou služeb, činností při výjezdu, rozdělením funkcí a pracovních činností při výjezdu apod. Na různých příkladech zásahů nám vysvětlil rozdíly mezi činností profesionálního a dobrovolného hasiče a také z jakých zákonných důvodů se nemohou ženy stát profesionálními hasiči. Umožnil nám prohlédnout si zázemí stanice a to dozorčí místnost, ložnice, šatny, hygienické zázemí a posilovnu. V garážích a před stanicí nám předvedl hasičské vozidlo Tatra. U tohoto nám představil jednotlivá nářadí, záchranářské vybavení a jiné pomůcky, např. hydraulické vyprošťovací zařízení Po otěžkání nůžek jsem pochopila, proč nemohu k hasičům. Unést je a pracovat s nimi je velký rozdíl.

Naše exkurze byla velice poučná a zajímavá. Policisté i hasiči byli velice milí a vstřícní. Tímto bych chtěla za celou třídu 1.BP poděkovat jmenovaným, panu Šmidrkalovi a panu Bendovi za čas, který nám věnovali. 

Více fotografií ZDE