EXKURZE U HSZ ČR a PČR VE ŠLUKNOVĚ

Odborné exkurze prvního ročníku pokračují.

Po říjnové návštěvě Městské policie a stanici Zdravotnické záchranné služby v Rumburku, jsme pokračovali v exkurzích po základních útvarech bezpečnostních sborů a stanicích Integrovaného záchranného systému (IZS). Dne 25. listopadu jsme se vydali na další plánované exkurze, které nám umožňují udělat si představu o tom, kde bychom mohli v budoucnu hledat své pracovní uplatnění. Tentokrát jsme u nás ve Šluknově navštívili stanici Hasičského záchranného sboru (HZS) a obvodní oddělení Policie ČR. Začali jsme u hasičů, kde nás provázel profesionální příslušník HZS Petr Benda. Dozvěděli jsme se jaká je struktura HZS, fungování součinnosti s ostatními složkami IZS a co musí splnit uchazeč o práci u HZS. Velmi nás zaujali příhody z výkonu služby a náplň specializačních kurzů, kterými musí příslušníci HZS při odborné přípravě procházet. Vrcholem pak bylo předvedení hasičské techniky a prohlídka zázemí stanice.

Předmětové cvičení jsme zakončili na obvodním oddělení Policie ČR, kde nás provázela policistka Petra Zbončáková, která nám zase velmi poutavě přiblížila práci policisty a předvedla nám jeho vybavení – např. přístroj na provedení orientační zkoušky na alkohol, neprůstřelnou vestu aj.. Závěr exkurze patřil tradiční prohlídce policejního auta a focení před ním. 
Děkujeme všem profesionálům za čas, který nám věnovali a už se těšíme na další zajímavé exkurze. S pozdravem třída 1. BP

Více fotografií ZDE