Fotografický seminář

Dne 3. listopadu se uskutečnil fotografický seminář pro žáky prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost vedený panem Miroslavem Konupkou. Žáci v průběhu studia sami fotograficky zaznamenávají aktivity pořádané naší školou. Ovládání školních fotoaparátů a vytváření kvalitní fotodokumentace je pro žáky nutnou podmínkou i při zpracovávání např. záznamů z praxí.

Touto cestou bych jako třídní učitel prvního ročníku velmi rád poděkoval školiteli panu Miroslavu Konupkovi, který je zároveň odborným externím pracovníkem naší školy a žáci se s ním budou setkávat ve vyšších ročnících jejich studia.