Horolezecký kurz 2016

Ve dnech 19.-23. září se studenti třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost zúčastnili horolezeckého kurzu v Radvanci u Sloupu v Čechách.

1. den – Horolezecký kurz byl zahájením srazem studentů na nádraží v Rumburku již 6:45 hod. ráno. Po cestě vlakem do Nového Boru jsme se pěšky přemístili do Radvance, kde jsme se ubytovali v horolezecké chatě. Po ubytování jsme byli rozděleni do dvou skupin. První skupina byla zaměstnána přípravou dřeva na topení, druhá skupina se již učila slaňovat. Po výměně skupin proběhlo pro všechny opakování z vázání uzlů.

2. den – Druhý den začal rozcvičku v 7:05 hod.  Po snídani jsme se vypravili pěšky do Nového Boru na cvičnou horolezeckou stěnu, kde jsme si vyzkoušeli různé techniky, včetně toho, jak jistit svého partnera. Po návratu domů, před večeří, jsme si ještě stihli zopakovat překonávání lanové překážky tzv. „francouzem”. Večer proběhlo přezkoušení z vázání uzlů.

3. den – Po ranní rozcvičce jsme se opět rozdělili do dvou skupin. První skupina šla slaňovat, kdy se učila slaňování tzv. „na rusáka”. Na druhou skupinu čekal těžký lezecký výstup na tzv. „Jehlu” v blízkosti naší chaty.  Večer nás všechny čekala krátká prověrka našich dovedností a noční orientační běh.

 4. den –Čtvrtý den se programem podobal středečnímu, pouze skupiny se prohodily.  K večeru proběhlo slavnostní předání absolventských listů a vyhlášení nočního orientačního běhu. Závěr dne byl nejlepší, měli jsme volno u táboráků.

5. den – Po snídani proběhlo balení a úklid pokojů a areálu. Po pěším přesunu do Nového Boru jsme se vlakem vrátili do Rumburku, kde naším rozchodem Horolezecký kurz – Radvanec 2016 skončil. 

                                                                                                                        Více fotografií ZDE