JAZYKOVÁ EXKURZE - DRÁŽĎANY

Dne 14. prosince se vybraní studenti prvního, druhého a třetího ročníku zúčastnili jazykové exkurze do Drážďan, jejímž cílem bylo pod vedením učitelky Kateřiny Moňakové ověření si dosud získaných znalostí z Německého jazyka. 

Exkurze měla dvě části. První byla zaměřená profesně, kdy jsme navštívili Policejní ředitelství v Drážďanech. Zde jsme si za odborného výkladu přidělených pracovníků z jednotlivých navštívených odborných pracovišť prohlédli postupně pracoviště policejního revíru, operačního střediska, prostory policejních cel a prostory pro dokumentaci pachatelů trestné činnosti, kde jsme měli možnost vidět snímání daktyloskopických otisků jejich skenováním a fotografování pachatelů.

Následně nám byla nad rámec plánované exkurze umožněna návštěva režimového pracoviště kriminální služby, kde jsme se seznámili s několika odsouzením ukončenými případy vražd, včetně výkladu ke způsobu jejich objasnění zpestřeným promítanými fotografickými dokumentacemi z míst činů.

Ukázky osobní výstroje a výzbroje příslušníků saské policie, včetně vybavení služebních motorových vozidel, byly pomyslnou závěrečnou tečkou odborné části exkurze.
Druhou částí jazykové exkurze byla prohlídka starobylého centra města s historickými památkami a probíhajícími vánočními trhy, kde si studenti mohli po rozchodu samostatně ověřit své znalosti při zmiňovaných prohlídkách a nákupech vánočních dárků.

Více fotografií ZDE