Kroužek plavání

Od 18. října je zahájena činnost plaveckého kroužku pod záštitou Domova mládeže. Kroužek začíná vždy od sedmé hodiny večerní v bazénu v Rumburku. Sraz v 18.45 hod. před bazénem.

Po domluvě s vedoucím kroužku Ing. Petrem Stasem je možné nechat se přezkoušet, či provést opravu z plaveckých disciplín hodnocených v rámci předmětu Tělesná výchova.