KURZ PŘEŽITÍ 2017

V pondělí 15. května byl zahájen Kurz přežití pro první ročník našeho oboru. Každoroční aktivita, která je nedílnou součástí předmětu Praxe, připravuje studenty na podmínky základního přežití a chování v přírodě.

Společně s „prváky“ absolvuje kurz i pět „druháků“, kteří z různých důvodů do loňského kurzu nenastoupili, nedokončili jej ze zdravotních důvodů, nebo k nám přestoupili z jiné školy stejného zaměření na začátku druhého ročníku, takže jej musí absolvovat s nižším ročníkem. Taková jsou pravidla. „Chybíš na kurzu, nebo ho nedokončíš, příští rok jdeš znovu“.
Každoroční konání kurzu v našem školním Arboretu v Kunraticích u Šluknova nám umožňuje využívat nejen jeho prostory, ale také okolní lesy, které jsou ve správě naší školy.

Kurz byl po pěším přesunu zahájen nejen povinnou stavbou hráze na blízkém potoku, která bude po zbytek kurzu sloužit jako koupelna, ale také stavbami přístřešků. Při stavbě hráze bylo využito zkušeností s outdoorovými aktivitami C. J. Dobsona, který se na průběhu a realizaci kurzu, jako člen pedagogického teamu, podílí. Jeho přítomností studenti získali v tomto roce navíc možnost využít svých dosud získaných znalostí z Anglického jazyka a tyto si při běžné komunikaci s ním ověřovat a zdokonalovat se.

Zatímco polovina třídy stavěla hráz, druhá skupina s p. učitelem Plevou stavěla provizorní přístřešky na přežití a tzv. vázané stavby. Po večeři se studenti seznámili s vývojem sportovní lukostřelby a prakticky si tuto vyzkoušeli mířenou střelbou na terč pod vedením p. učitele Hlinky.

Závěr prvního dne patřil p. učiteli Jiráskovi, který studenty seznámil se základy Astronomie a orientací podle hvězd.
PS: „No a je tma. Hvězdy sice vidíme, ale maminky už ne. První noc. Pro někoho úplně první noc ve stanu. Jsem zvědavý na to ráno… Nad klidem tábora bdí noční hlídka... “

V úterý 16. května po krušném prvním dni, studenti začali den rozcvičkou v 7.00 hodin. Po snídani, přichystané v naší školní jídelně a jejím převozu, včetně následné přípravy pro ostatní denní službou, proběhla přednáška pana Rudolfa Seidla z Českého červeného kříže ze Šluknova k poskytování první pomoci. Součástí přednášky a ukázek k život zachraňujícím úkonům byl i výklad k ošetření bodné či střelné rány.

Následně proběhly aktivity v lese s panem Dobsonem, při kterých studenti hledali schované věci v daných prostorech a ty se následně učili využívat pro přežití v přírodě.

Odpolední aktivitou byla návštěva Konírny v Království u Šluknova, kde studenti získali základní informace o chovu koní, způsobech jejich ustájení a jejich chování. Učili se pracovat s velkými zvířaty a zkusili si některé pracovní činnosti související s chovem koní. Odměnou jim byla jízda na koni. Po návratu proběhlo školení k topografii a příprava na noční orientační běh.