Ladislav Pečený

V současné době jsem ve služebním poměru u Policie ČR, kdy absolvuji základní odbornou přípravu v Praze. Přijetí k policii bylo poměrně náročné, zejména psychotesty. Do budoucnosti přemýšlím o vysoké škole a případném kariérním postupu.

1. Jak vzpomínáš na dobu strávenou ve škole?

Na střední školu vzpomínám často a rád. Jsou zde výborní učitelé, věnují se studentům i mimo svojí pracovní dobu. Zařizují zajímavé exkurze u všech složek Integrovaného záchranného systému ČR, kvalitní praxe a velice záživné týdenní kurzy, které nás bavili.

2. Připravila tě škola dobře pro získání zaměstnání, případně další studium?

Ano, všem kantorům tímto děkuji za velice kvalitní výuku.V současné době, po přijetí k PČR, procházím základní odbornou přípravou, kde uplatňuji znalosti z práva nebo kriminalistiky. Velice si cením i aktivit, které jsem mohl absolvovat, například kurzy, kde jsem si vyzkoušel potápění, horolezectví apod.

3. Co by jsi chtěl vzkázat svým následovníkům, kteří se teprve připravují na vstup do reálného života?

Studentům přeji hodně štěstí a úspěšné vykonání maturitní zkoušky. Držte se.