Maturitní ples 2016

V sobotu 30. ledna proběhl historicky první maturitní ples oboru Bezpečnostně právní činnost v domě kultury Střelnice v Rumburku. Studenti si ples připravili na téma Mafia, které se jim velice povedlo. Jejich předtančení, u kterého si studenti připravovali choreografii, obsahovalo rvačku mafiánských gangů, prvky tanců Michaela Jacksona a nakonec známý tanec „Modrá ústřice“. Po předtančení byly předvedeny ukázky tanců pana Zdeňka Plevy a jeho kolegyně. 

A na řadu přišla hlavní část večera – samotné šerpování maturantů. Po velice povedeném nástupu přicházel každý z maturantů k třídnímu učiteli, od kterého byl šerpován, k panu řediteli, ten předával sklenky na whisky a nakonec k panu zástupci, který předával doutníky. Po šerpování, přípitku s třídním učitelem a tancích s rodiči se rozjela volná zábava pod vedením DJ Zbyňka Rengla. Okolo jedenácté hodiny se na „place“ předvedla parkurová skupina RPK Family, kdy její členové skákali až přes osm dobrovolníků. Před dvanáctou hodinou přišlo na řadu půlnoční překvapení v podání světelné show. Nakonec se studenti společně s třídním učitelem odšerpovali.

Závěrem by maturanti rádi poděkovali panu Milanu Kucerovi za jeho skvělé moderování plesu a jeho teamu DK Rumburk za veškerou přípravu. Dále třídnímu učiteli Mgr. Milanu Ritschelovi a Bc. Zdeňku Plevovi za jejich pomoc při nacvičování, panu řediteli za jeho proslov. Panu Zbyňku Renglovi za hudební produkci. A nakonec panu Zápotockému a panu Svobodovi za foto a video dokumentaci a všem sponzorům, kteří ples a tombolu podpořili.      

Více fotografií ZDE