Michal David - Česká Lípa

Dne 16. května se konal koncert známého českého zpěváka Michala Davida na zimním stadionu v České lípě. Studenti prvního ročníku se podíleli na bezpečnostních opatřeních jako podpůrný tým. Byli jsme rozděleni do dvojic a každá dvojice měla jednoho člena security týmu, kterému jsme byli k dispozici. V rámci bezpečnostních opatření jsme zajišťovali vchody, pódium, V.I.P. sektor a pod. Při akci jsme získali cenné zkušenosti z organizačních a bezpečnostních opatření, které můžeme využít ve své budoucí profesi.