Military Cross

Za velmi zdařilého podzimního počasí proběhl 20. října druhý ročník celorepublikového branně sportovního závodu Military Cross, který je určen pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost. 

Pozvání k nám přijalo celkem 7 družstev. Přijeli ti, kteří si chtěli vyzkoušet branně sportovní disciplíny - střelbu ze vzduchové zbraně, poskytování první pomoci, topografii, hod granátem, překonávání lanové překážky a především běh na vzdálenost 10 km ve velmi členitém terénu. Trať byla shodná s prvním ročníkem. Až na to, že se běžela obráceně, tedy většinou do kopce.
Ti, kteří přijeli již podruhé, měli malinkatou výhodu znalosti tratě, což se jim určitě vyplatilo. 

Mimo změny směru tratě jsme udělali ještě jednu velkou a podstatnou změnu. Do závodu jsme přizvali družstvo Policie České republiky, které zastupovali příslušníci Oddělení hlídkové služby ve Varnsdorfu - pprap. Lukáš Novák a nstržm. Luboš Malina. Protože však pravidla soutěže dovolují startovat pouze tříčlennému smíšenému družstvu, doplnili jsme toto mimosoutěžní družstvo studentkou druhého ročníku Nikolou Kaniovou.

Pozváním tohoto družstva jsme chtěli studentům předvést, že fyzická připravenost, která je v rámci studia vyžadována, se vyplatí, a to nejen u bezpečnostních sborů či ozbrojených sil. Byla to velká sázka do neznáma, ale dopadlo to velmi dobře, jak se můžete dočíst z níže uvedené výsledkové listiny.

Nejlepšího času tratě dosáhlo družstvo Policie ČR ve složení Nikola Kaniová, Lukáš Novák a Luboš Malina a to s časem 1:14:14.

Druhého nejlepšího času a první místo získalo družstvo naší školy ve složení - Aneta Kaniová, Svatobor Richter, Tomáš Zimola a to s časem 1:15:27. Ano, pouze jedna minuta a pár sekund dělilo naše družstvo od nejlepšího času trati. Pokud se právě teď divíte, že jsem asi udělal chybu ve složení družstva vězte, že do závodu nasazujeme podle jeho typu vždy "to nejlepší". Dnes se nám vyplatila sázka na dvojčata Kaniovi. A jak vidíte, "soupeřům" jsme nabídli to nejlepší...

2. místo SPŠCH Pardubice - čas 1:24:38 (pozor na ně, loni byli třetí, hned po našich dvou družstvech)
3. místo VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf - čas 1:41:46
4. místo SOU a SOUŠ Kateřinky - Liberec - čas 1:42:36
5. místo VOŠZ a SZŠ Praha 4 - čas 1:50:24
6. místo SŠT Most - čas 2:03:14
7. místo Střední škola diplomacie a veřejné správy Most - diskvalifikace - vynecháno 1 stanoviště

Všem zúčastněným děkujeme, že přijeli. Dále velmi děkujeme příslušníkům Policie ČR, že přijali naše pozvání. 
A jako již tradičně děkujeme Kurzům první pomoci, v zastoupení Bc. Jany Hozákové a Františka Turka za to, že nám ve svém tradičním složení zajišťovali nejen soutěžní stanoviště první pomoci, ale taktéž předlékařskou první pomoc. Také bychom touto cestou chtěli poděkovat paní Daně Jankovské, která zastupovala naši mateřskou školu při ukázkách dravců, kterými zpestřila čekání pedagogickému dozoru zúčastněných družstev.
 

Všem ještě jednou děkujeme.

Co dodat v závěru? Jen to, že jsme přizváním naší "Lízy" do soutěže některé soutěžící, kteří si na stanovišti topografie vysloužili trestné body, pěkně překvapili... "prý, co je to za okapovou rouru" řekl... než se ji pokusil zvednout...

Více fotografií ZDE