MLADÝ KRIMINALISTA

V úterý 4. dubna jsme se zúčastnili 1. ročníku celorepublikové soutěže "Mladý kriminalista", kterou pro školy poskytující vzdělání v oboru Bezpečnostně právní činnost uspořádala Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích.

Naši studenti třetího ročníku (Dominika Frühaufová, Tereza Mišechová a Tomáš Polách) naší školu reprezentovali tím nejlepším možným způsobem a to získáním 3. místa hned za dvěma prvními družstvy pořádající školy.

Studenti získávali body v různých disciplínách - teoretickém testu z Kriminalistiky a Kriminalistické techniky, v praktických zkouškách ve fotografování a ovládání fotografických aparátů, střelectví, ohledání místa činu, poznávacích zkouškách z antropologie, daktyloskopie, trasologie atd...

Bohužel, dnes vám do uvolnění fotek pořádající školou nemohu poskytnout fotografie z vlastní soutěže, neboť moje přítomnost při soutěži, stejně jako ostatních doprovázejících kolegů, byla nežádoucí.

Já jsem si mezitím prohlédl režimová pracoviště výroby explozivních materiálů ve firmě Explosia Pardubice, kde se mimochodem vyrábí náš světově známý Semtex (pro ty, kdo nevědí, nejedná se o energetický nápoj!!!). 

Za obor Bezpečnostně právní činnost Bc. Jiří Svoboda