Nabídka zaměstnání

Dne 16. dubna navštívili studenty třetího ročníku příslušníci rekrutačního pracoviště v Ústí  nad Labem pánové  nadpraporčík  Rajtr a nadrotmistr  Stejný. Byli jsme seznámeni s podmínkami přijetí do Armády České republiky, s nejnovějšími změnami v zákoně o vojácích z povolání, s celým procesem od podání přihlášky až po základní výcvik. Následoval prostor pro naše dotazy a díky několika zájemcům, kteří mají vážný zájem vstoupit do AČR, nebylo dotazů málo.