NÁVŠTĚVA HEJTMANA ÚSTECKÉHO KRAJE

Dne 30. ledna navštívil Střední lesnickou školu a střední odbornou školu ve Šluknově zástupce zřizovatele školy hejtman Oldřich Bubeníček.

Cílem jeho návštěvy bylo především seznámit se s oborovou nabídkou naší školy a získat podrobné informace o úrovni vzdělávání a uplatnění absolventů v praxi.

Garanti jednotlivých oborů Bezpečnostně právní činnost, Lesnictví, Sociální činnost a Gastro seznámili hejtmana s obsahem studia svých oborů a následně se dostalo i na dotazy studentů, kteří s Oldřichem Bubeníčkem besedovali o různých tématech Ústeckého kraje.

O prezentaci našeho oboru v učebně kriminalistiky, za přítomnosti studentů druhého ročníku a vedení školy.