Návštěva smluvních partnerů

Dne 27. listopadu zavítala mezi studenty prvního a druhého ročníku vedoucí územního odboru Děčín plukovník JUDr. Alice Zemanová spolu se svým zástupcem. Studenti měli možnost zeptat se na přijímací řízení k Policii České republiky a další věci ohledně Policie.