Návštěva smluvních partnerů

Dne 11. listopadu naší školu navštívili zástupci smluvního partnera Krajského ředitelství Policie ČR Územního odboru Děčín, plk. JUDr. Alice Zemanová a plk. Mgr. Daniel Plechatý. Výše jmenovaní mimo oficiální jednání s vedením školy zavítali i mezi žáky prvního ročníku BPČ. Po představení úkolů a činností Policie ČR byly našim žákům zodpovězeny otázky týkající se např. přijetí k PČR, druhů služeb a jejich činností, finančního ohodnocení příslušníků PČR apod. Všechny otázky nám byly velice ochotně a se znalostí problematiky zodpovězeny, za což velmi děkujeme.