Noční orientační běh

Ve čtvrtek 26. listopadu po srazu ve škole v 18.00 hodin a následném ubytování proběhlo slavnostní zahájení a instruktáž studentů za účasti ředitele školy Mgr. Bc. Rudolfa Sochora.

Žáci byli rozděleni do čtyřčlenných družstev, po dvou z každého ročníku. Velitelem družstva byl vždy student druhého ročníku.
Ještě před zahájením byla do závodu mimořádně zařazena, a to na vlastní žádost, dvojice závodníků složená z pana ředitele a pana učitele Davida Hlinky, kteří si chtěli trať proběhnout tzv. mimo závod. Účastníci závodu startovali po 19. hodině a to v 5. minutových intervalech. Poslední družstvo dorazilo do cíle ve školním Arboretu v Kunraticích těsně po 22. hodině. Zde na všechny čekal táborový oheň a teplý čaj. Následoval přesun do prostor školy. Chlapci přespali v tělocvičně, dívky v jedné z učeben.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v příštím týdnu, neboť ihned po závodu se v pátek konala exkurze 1. BP u Policie ČR a PS ve Šluknově. Ve stejném čase proběhla první zkušební miniobhajoba prací studentů 2. BP z předmětu Právo.
 

Více fotografií ZDE