NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PRAXI

Dne 25. listopadu proběhly obhajoby studentů druhého ročníku seminárních práci z předmětu Právo. Bylo vyhlášeno celkem 10 různých témat, ze kterých si studenti vybírali. Většině studentů se prezentace povedly, přestože ve třídě panovala nervozita a především tréma. Nakonec vše opadlo a ukázalo se, jak se kdo připravil a snažil. O úspěchu studentů svědčí i známky, které byly uděleny. 

Z dvaceti čtyř studentů, kteří prezentovali, obdrželo 7 známku výbornou, což je proti předchozím obhajobám z prvního ročníku mnohem lepší výsledek.