Obhajoby seminárních prací

V pátek 27. listopadu proběhly obhajoby seminárních prací studentů 2. ročníku z předmětu Právo.První prezentace výsledků svého snažení před spolužáky a komisí, složené z učitelů odborných předmětů a ředitele školy.Radost u všech z toho, že to mají za sebou...
U některých radost z dobře odvedené práce. U většiny překvapení z toho, co vše komise chtěla vědět a následně hodnotila.