Obhajoby seminárních prací

V pátek 6. prosince studenti druhého ročníku absolvovali obhajoby seminárních prací za přítomnosti zástupce ředitele pro výchovu mimo vyučování Ing. Roberta Petrouška. Studenti formou prezentace představili obsah svých prací, které svým tematickým zaměřením navazovai na exkurzi v Muzeu Policie ČR. Prezentace svým zaměřením postihly většinu policejních služeb (Pyrotechnická služba, Národní protidrogová centrála SKPV, Útvar rychlého nasazení, Pohotovostní motorizovaná jednotka, Dopravní policie, Kriminalistická technika, Služební kynologie, hipologie aj.), včetně součástí integrovaného záchranného systému např. záchranná služba. Závěrečné hodnocení kvality prezentovaných prací bylo ze strany zástupce ředitele Ing. Petrouška velmi pozitivní.