Obvodní oddělení PČR Šluknov

Dne 6. prosince navštívili studenti prvního ročníku obvodní oddělení Policie České republiky ve Šluknově. Studentům byla přiblížena každodenní služba a policisté spolu s panem Lucianem Šmidrkalem nám popsali budovu a její prostory například: celu předběžného zadržení, kanceláře, výslechové místnosti apod.

Dále jsme byli seznámeni s vybavením každého policisty jako je služební zbraň ČZ 75 D compact, teleskopický obušek, termovize ( noční vidění a sledování lidského tepla), pouta, stejnokroj, aj. Každý policista v ČR a na celém světě má své evidenční služební číslo. Poté jsme se přesunuli ven před budovu PČR na parkoviště, kde jsme si prohlédli vozidla místního oddělení. Byla nám představena technika ve vozidlech jako jsou vysílačky, majáky, radary, apod.