ODBORNÁ PŘEDNÁŠKA V ANGLICKÉM JAZYCE

Dnes proběhla pro všechny čtyři ročníky odborná přednáška k problematice přežití v přírodě, kterou nám zprostředkoval Carl James Dobson ze společnosti Sierra Survival.

Přednáška, která proběhla v anglickém jazyce s tlumočením p. učitelkou Ditou Kemp, byla tématickým vstupem do téměř všech našich odborných předmětů.

C. J. Dobson působil v průběhu své profesní kariéry v Anglii u vojenských a policejních jednotek a následně po ukončení služby u státních složek také v soukromém sektoru v rámci ochrany osob na Středním východě.

Studentům přiblížil formy výběrových řízení k některým ze sborů a také jeho profesní vzdělávání v průběhu celé kariéry. Zároveň jim přiblížil i jeho koníček, a to přírodu, včetně jeho zaměření na přežití v různých oblastech světa.

Přednáška byla nejen poutavým náhledem do organizace a činnosti zahraničních bezpečnostních sborů a odlišného způsobu života, ale také praktickou zkouškou jazykových schopností našich studentů.

Za přijetí pozvání a poutavou přednášku tímto panu C. J. Dobsonovi děkujeme.