Odborné semináře

Dne 28. listopadu probíhaly na naší škole souběžně dva odborné semináře studentů vyšších ročníků oboru Bezpečnostně právní činnost. Tyto semináře se pravidelně opakují každý rok ve stejnou dobu. 

Studenti druhého ročníku prezentovali závěry svých seminárních prací z oblasti občanského práva (např. ochrana osobnosti před neoprávněnými zásahy technickými prostředky, ochrana lidského těla, právní zastoupení v občanském právu apod.), studenti třetího ročníku zase prezentovali stav rozpracování ročníkových seminárních prací z oblastí svého studijního zaměření (např. daktyloskopie, služební kynologie, hipologie, balistiky, zbraňových systémů apod.). Úroveň jednotlivých prací hodnotili odborné komise složené z pedagogů školy a byly započítány do jednotlivých předmětů, kterých se týkaly.