OKRESNÍ SOUD DĚČÍN

Dne 16. března měli studenti třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost možnost konfrontovat získané vědomosti z oblasti trestního práva hmotného a procesního přímo při hlavním líčení u Okresního soudu v Děčíně. 

Na programu měli celkem tři hlavní líčení: v prvním případě se účastnili projednávání zločinu těžkého ublížení na zdraví, kde senát odsoudil pachatele k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 4 roky do věznice s ostrahou, ve zbývajících dvou případech se jednalo o přečiny – krádeže, ublížení na zdraví a porušování domovní svobody – v jednom případě bylo vynesení rozsudku odročeno z důvodu opatření znaleckého posudku z odvětví psychiatrie, ve druhém případě byl rozsudkem uložen pachateli nepodmíněný trest odnětí svobody ve výši 20 měsíců ve věznici s dozorem.

Tak zítra zase v lavicích ve škole.