ORIENTAČNÍ POCHOD

Studenti čtvrtého ročníku se pilně připravují na maturitu. Vybraní studenti zbylých ročníků provádějí hosty, nebo se realizují při prezentacích oboru či ukázkách během Dne otevřených dveří. 

Ale co dělají ti zbylí?

Jako vždy „pochoďák“. Ten nikdy nikomu neuškodil. Tentokrát však podle azimutu. Ranní nástup, vyhlášení denního rozkazu, rozdělení studentů do družstev, určení velitelů, přidělení vysílaček. Předání rozkazu do družstev v morseovce a můžeme jít. Postupné oddělování družstev a přidělování azimutu s místem srazu vytyčeným jako významný bod ležící na trase azimutu. 

Samostatné splnění úkolu se z pěti družstev povedlo dvěma. Družstva Honzy Kubáně a Marka Svobody dorazila včas na místo srazu a pořídila si společnou fotografii. 

Na zbylá jsme po uplynutí časového limitu nečekali a setkali se na domluveném náhradním místě. Závěrečná společná fotografie je a bude už navždy bez jednoho družstva, které bylo potrestáno pěknými pár kilometry navíc… Chybami se člověk nejlíp učí… Takže příště znovu… 

PS: My jsme vám říkali, že používat mobilní telefony k navigaci se nevyplácí.

            Více fotografií ZDE