PODĚKOVÁNÍ GARANTA OBORU

Blíží se konec roku 2016 a je dobrým zvykem poděkovat všem, kteří se celý rok starali o to, aby se našemu oboru Bezpečnostně právní činnost dařilo.

Nejdříve dovolte, abych poděkoval řediteli školy a jeho zástupcům, že nám celý rok vytvářeli dobré podmínky pro fungování oborových akcí.

Externím učitelům, že se ve svém volném čase nezištně věnují našim žákům.

Oborovým učitelům za to, že i přes všechny problémy se kterými se střetáváme v průběhu školního roku, to nevzdávají a stále se stejným nasazením posouvají kvalitu oboru kupředu.

Všem našim žákům, kteří dokazují svými studijními výsledky, ale i v mimoškolních aktivitách, že k nám přišli proto, že chtějí v životě sdílet stejnou životní filozofii, která je vlastní všem příslušníkům bezpečnostních sborů, vojákům a pracovníkům bezpečnostních agentur, tj. pomáhat těm, kteří to potřebují.

Našim bývalým absolventům studia, kteří nám dělají radost, dobré jméno a když potřebujeme, tak nám pomohou.
A nikoliv v poslední řadě všem rodičům našich žáků, kteří je ve studiu podporují, a my víme, že to není vždy jednoduché.
 

Jménem oboru Bezpečnostně právní činnost přeji všem v roce 2017 hodně zdraví, spokojenosti a osobního štěstí.
Mgr. Milan Ritschel garant oboru Bezpečnostně právní činnost