PODĚKOVÁNÍ

Vážení externí spolupracovníci a naši příznivci,

dovolte mi, abych Vám na konci školního roku 2015/2016 poděkoval za Vaši účast a nezištnou podporu na všech exkurzích, přednáškách, kurzech a jiných aktivitách, kterými jste přispěli ke zkvalitnění výuky a prohloubení zájmu našich studentů o obor.

Je pro mne velmi příjemným zjištěním, že i v dnešní době, kdy je snaha vše poměřovat pouze mírou výhodnosti se najdou lidé, kteří myslí trochu jinak.

Ještě jednou děkuji za Váš zájem a těším se na spolupráci v novém školním roce 2016/2017.
 

Ve Šluknově dne 30. června
Garant oboru: Mgr. Milan Ritschel