POSLEDNÍ ZVONĚNÍ 2016

Ve čtvrtek 28. dubna proběhlo na naší škole tradiční poslední zvonění pod taktokvou čtvrtého ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost. Studentům bylo nejprve předáno vysvědčení, již v převlekách na zvonění a poté se "vrhli" do jednotlivých tříd na obou budovách školy. 

Tímto dnem studenti své působení na škole ukončili. Přejeme jim úspěšné složení maturitní zkoušky a příjemný start do života!