PRÁVNÍ SEMINÁŘ

Dne 21. dubna studenti druhého ročníku obhajovali své odborné práce na semináři z občanského práva. Každý z účastníků se představil nějakým zajímavým tématem - např. pachtovní smlouva, nález věci a nárok na nálezné, privilegované závěti aj.

Smyslem tradičního semináře byl nejenom nácvik samostatného prezentování, ale také příprava na obhajoby závěrečných maturitních prací. Příští týden budou pokračovat studenti prvního ročníku s tématy z historie státnosti a ústavnosti ČR od roku 1918-1993.