Předmětové cvičení: daktyloskopie

Studenti prvního ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost se dne 24. ledna sešli k prověrce získaných dovedností v oblasti daktyloskopování. Učitelé - kriminalističtí technici PČR nejdříve naučili studenty vyhledat, zviditelnit a následně zajistit daktyloskopické stopy – otisky papilárních linií prstů a dlaní. Objekty zkoumání byly ty nejběžnější věci denní potřeby, v našem případě porcelánové hrnky a talíře.

Postup byl následující – stopu jsme nejdříve zviditelnili magnetickým práškem pomocí speciálního štětce, opatřili pořadovým číslem stopy a pro srovnání měřítkem, nakonec jsme stopu fotograficky zadokumentovali a vlastní otisk přenesli na daktyloskopickou folii. Hodnocení pak záleželo v kvalitě sejmutí otisku a fotografické dokumentaci. 

Více fotografií ZDE