Předmětové cvičení: kriminalistická technika

Dne 6. listopadu uspořádali učitelé předmětu Kriminalistická technika p. Konupka a p. Mateiciuc pro třídu 3. BP předmětové cvičení v terénu. Třída se rozdělila na 2 skupiny a každá z nich pracovala na nějaké modelové situaci, se kterou se kriminalističtí technici v praxi běžně setkávají. 

V prvním případě se jednalo o nález odcizeného motorového vozidla a ve druhém případě o nález neznámé mrtvoly. Naším úkolem bylo provést ohledání místa činu a jeho dokumentaci. Vyzkoušeli jsme si videodokumentaci, fotodokumentaci, vypracování náčrtku a plánku místa činu. Předmětové cvičení nám mělo nastínit, jak se orientovat na MČ, co zajistit a jak postupovat v dané situaci. Vzhledem k tomu, že podobné situace budeme zřejmě řešit v praktické maturitní zkoušce, bylo to pro nás velmi přínosné.

Více fotografií ZDE