Předmětové cvičení: Kriminalistika

Dne 13. února studenti druhého ročníku a vybraní jedinci ze prvního ročníku absolvovali předmětové cvičení z předmětu Kriminalistická technika. Cvičení probíhalo podle předem stanoveného programu, který byl zaměřen především na práci kriminalistického technika v terénu. Cvičení řídili profesionálové, kriminalističtí technici p. Konupka a p. Mateiciuc.

Počasí bylo proměnlivé, chvíli sněžilo, chvíli svítilo sluníčko, takže jsme byli rádi, že máme perfektní servis ze školní kuchyně – čaj a domácí koláč, za což velmi děkujeme našim kuchařkám.

 

Program byl následující:

  • pohyb na místě trestného činu a zamezení vytvoření následných nežádoucích stop činností na místě činu
  • fotografická dokumentace místa
  • topografická dokumentace místa – náčrtek, podklady pro plánek
  • zajištění trasologických stop s ohledem na povětrnostní podmínky (fotograficky, odlitím)
  • zajištění balistických stop – manipulace se zbraněmi a balistickými stopami
  • ohledání věcí z místa činu s ohledem na zajištění následných druhů stop

 Těšíme se na další akci ze seriálu praktických cvičení.

Více fotografií ZDE