PŘEDMĚTOVÉ CVIČENÍ: KRIMINALISTIKA

V pátek 15. dubna se studenti třetího ročníku zúčastnili předmětového cvičení z předmětu kriminalistické techniky. Hlavním tématem tohoto cvičení bylo zajištění stop na místě činu. Studenti měli možnost si vyzkoušet pracovní postup kriminalistických techniků při ohledání vraždy, kde museli nafotit místo činu a udělat detailní nákres místa. V druhé části cvičení studetům nasimulovali loupežné přepadení vozidla a žáci museli zajistit věcné stopy + daktyloskopické stopy. Nakonec tohoto cvičení studentům ukázali, jak odlít trasologickou stopu pomocí sádry.