Předmětové cvičení: sebeobrana

Dne 14. května se uskutečnil v prostorách naší školy II. seminář sebeobrany, který vedli učitelé bojových umění Waldemar Kotmel a Petr Sedláček. Podobně jako v prvním semináři jsme cvičili různé prvky sebeobrany. Celý seminář byl velice zdařilý a všichni zúčastnění získali mnoho zkušeností, které mohou využít v budoucím povolaní.