PŘEDNÁŠKA PŘÍŠLUŠNÍKŮ SDP

Dne 26. ledna proběhla u studentů druhého ročníku již druhá odborná přednáška vedená zástupci Dopravního inspektorátu z Policie ČR, Krajského ředitelství Ústeckého kraje, územního odboru v Děčíně.

Studenti druhého ročníku se v rámci předmětu Dopravní činnost již podruhé setkali s vedoucí oddělení npor. Ing. Bc. Janou Musilovou, prap. Zbyňkem Renglem, Dis. a prap. Michalem Vištejnem, kteří jim odbornou přednáškou zprostředkovali problematiku týkající se dopravních nehod.

Po první přednášce k problematice alkoholu a drogám v silniční dopravě a bodovému systému, tak získali studenti prostřednictvím odborníků z řad Policie ČR přímé poznatky k jejich činnosti a způsobům řešení předkládané problematiky.

Děkujeme příslušníkům Policie ČR za opětovné přijetí pozvání a zprostředkování současného stavu řešené problematiky.