PROBAČNÍ A MEDIAČNÍ SLUŽBA ČR

Dne 13. února se uskutečnila pro studenty oboru Bezpečnostně právní činnost v rámci předmětu Právo přednáška Probační a Mediační služby České republiky. Přednášela Mgr. Petra Kleprlíková z pracoviště Rumburk.

Pro studenty třetího ročníku, kteří v trestním právu právě probírají ukládání trestů a ochranných opatření pachatelům trestných činů, to bylo vítané přiblížení praxe a pro studenry čtvrtého ročníku zase opakování v přípravě na maturitu.