Přednáška: Služba dopravní policie

Ve čtvrtek 17. října proběhla přednáška o práci dopravní policie. Studenti si mohli vyzkoušet různé přístroje, pomůcky, které dopravní policisté používají při výkonu služby.