Přehlídka odborných prací Holešov 2015

Dne 10. června se na Vyšší policejní škole a Střední policejní škole Ministerstva vnitra ČR v Holešově konal již 3. ročník Celostátní soutěžní přehlídky odborných prací studentů středních odborných škol v oboru vzdělání Bezpečnostně právní činnost. Za naší školu se soutěže zúčastnili studenti 3. ročníku Michal Semerád a Jakub Reichert.

Michal v kategorii Prevence a odhalování kriminality prezentoval svoji práci na téma "Způsoby vyhledávání a zajišťování daktyloskopických stop", ve které se sice neumístil na hodnoceném místě, ale svojí prezentací, znalostmi a prokázaným zájmem o zvolené téma komisi zaujal.

Jakub v soutěžní kategorii Obory služební a bezpečnostní přípravy získal se svojí prací na téma "Bodový systém a jeho vliv na přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu" hodnocené 2. místo a to velmi zaslouženě, neboť stejně jako Michal, svými znalostmi prokázali zájem o zvolené téma a tím i jejich studijní obor.

Více fotografií ZDE

Byl jsem tam, viděl jsem je, slyšel jsem je. Vynikající reprezentace naší SLŠ a SOŠS ve Šluknově.
Za obor BPČ ještě jednou gratuluji. Svoboda Jiří