PŘIJÍMAČKY NANEČISTO

Dnes proběhl první termín tzv. přijímaček nanečisto, při kterém si zájemci o studium našeho oboru mohli ověřit jejich znalosti z předmětů Český jazyk a Matematika.

Součástí přijímacího řízení na náš obor je i prověrka fyzické zdatnosti, která se skládá ze dvou cviků, a to celomotorického testu a člunkového běhu.

Zájem o naše oborové zaměření je velký. Překvapením byla i velká účast rodinných příslušníků, kteří si přijeli prohlédnout prostory naší školy, kde by jejich děti mohly po úspěšném složení přijímací zkoušky a přijetí strávit následující čtyři roky jejich života.
 

Děkujeme za účast.