První kolo přijímaček nanečisto 2016

Dnes, v sobotu 23. ledna, se na naší škole konalo první kolo již tradičních přijímaček nanečisto. Své znalosti ze základní školy si přišlo ověřit několik desítek zájemců o naše maturitní obory Bezpečnostně právní činnost, Lesnictví a Sociální činnost. Zájemci 9. ročníků základních škol z Ústeckého a Libereckého kraje, většinou v doprovodu svých rodičů, byli hned po příchodu vítáni a registrováni studenty naší školy.

Zatímco k rodičům promlouvali ve školní aule při slavnostním zahájení ředitel školy Mgr. Bc. Rudolf Sochor a jeho zástupce Mgr. Roman Brož, začali zájemci plnit zadané úkoly přijímacího řízení z českého jazyka a matematiky. Rodičů našich možných budoucích studentů se následně ujal garant oboru Mgr. Milan Ritschel, který jim společně se studenty druhého ročníku představil studijní obor a aktivity, které v průběhu studia studenti absolvují. Po ukončení písemného příjímacího řízení se zájemci přemístili do tělocvičen, kde se podrobili přezkoušení z fyzické zdatnosti v podobě tzv. celomotorického testu a člunkového běhu.

Další dvě kola zkušebního přijímacího řízení nanečisto se budou konat 20. února a 19. března.

Všichni zájemci o naše studijní obory jsou srdečně zváni.

Více fotografií ZDE