PRVNÍ PRÁVNÍ SEMINÁŘ

Ve středu 26. dubna se uskutečnil první právní seminář studentů prvního ročníku se zaměřením na témata z historie státnosti a ústavnosti našeho státu v období od roku 1918 do roku 1993.

Studenti se v jeho průběhu potýkali nejenom s obtížností některých témat, ale i s všudypřítomnou trémou. V každém případě řada studentů překvapila nejenom zodpovědně připravenou prezentací, ale i perfektním komentářem.

Na semináři zazněla řada zajímavých informací z období První republiky, okolností uzavření Mnichovské dohody, nebo o průběhu okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968.

Závěrem si lze jenom přát, aby žáci vydrželi se stejným nasazením až do konce školního roku.