První přijímačky nanečisto

První kolo, dnes již na naší škole tradičních, přijímaček nanečisto se konalo v sobotu 24. ledna. Zkusit si ověřit své znalosti ze základní školy přišlo několik desítek žáků, většinou v doprovodu svých rodičů. Hned po příchodu je uvítali budoucí spolužáci z vyšších ročníků, kteří provedli nezbytnou registraci.

Zatímco k rodičům promlouvali ve školní aule ředitel školy Rudolf Sochor a jeho zástupci Roman Brož a Robert Petroušek, žáci se přesunuli do dvou velkých tříd, aby se nejprve pustili do testů z českého jazyka a posléze z matematiky.
Rodičů se po oficiálním přivítání ujali jednotliví garanti oborů Milan Ritschel, Marcela Boháčová a David Hlinka s dalšími odbornými učiteli, provedli je školou a odpovídali na všechno, co rodiče v souvislosti s budoucím studiem jejich ratolestí na naší škole zajímalo. K dispozici byl též otevřený domov mládeže, kde každý zájemce mohl zhodnotit jeho nedávno ukončenou rekonstrukci.

Přijímačky nanečisto proběhly naprosto hladce v souladu s plánem, tudíž se již kolem poledne žáci se svými rodiči dozvěděli výsledky svých znalostí. Pro obory Sociální péče, Lesnictví a Ekologie se zkouška skládala, jak jsme již napsali, z matematiky a českého jazyka, pouze u uchazečů o obor Bezpečnostně právní byla rozšířena také o prověrku fyzické kondice.

„Jsme velmi potěšeni, že zájem o naší školu je stále veliký. Myslím si, že budoucím studentům máme co nabídnout a dokážeme je připravit pro jejich profesní kariéru,“ řekl ředitel školy Rudolf Sochor a ještě podotkl, že velmi děkuje všem kolegům, kteří se na hladkém a úspěšném průběhu přijímaček nanečisto podíleli. Také se podle jeho názoru sluší poděkovat rodičům, že své děti na tuto zkoušku doprovodili a jasně tím dokazují, že jim osud jejich synů a dcer není lhostejný.

Další dvě kola zkušebních přijímaček se budou konat 21. února a 21. března, všichni zájemci jsou srdečně zváni.