Reálná výuka trestního práva

V úterý 5. dubna absolvovali studenti třetího ročníku oboru Bezpečnostně právní činnost výuku trestního práva přímo u Okresního soudu v Děčíně. Studenti se účastnili hlavního líčení v trestní věci drogových dealerů, kteří uváděli do oběhu drogy v oblasti našeho výběžku (Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy dle § 283 odstavce 1 zákona číslo 40/2009 Sb., Trestní zákon).

Projednávaný případ byl pro výuku velmi názorný, neboť studenti viděli celý proces před soudem, tj. od dokazování po vynesení rozsudku. 

A jedna zajímavost..., soudce, který věc rozhodoval je bývalým absolventem naší školy.