SEBEOBRANA S "ANGLIČANEM"

Dne 22. února odpoledne proběhla úvodní cvičební hodina Sebeobrany s instruktorem Carl J. Dobsonem ze společnosti Sierra Survival.

Neobvyklost tohoto setkání byla v tom, že C. J. Dobson, kterého jsme představili v jednom z minulých článků, vedl celou lekci v anglickém jazyce. Bylo tedy pouze na studentech prvního, druhého a třetího ročníku, aby si veškerou komunikaci překládali sami a tím si ověřili své dosud získané jazykové znalosti. O plánované další společné akci, či pravidelných termínech obdobných setkání, vás budeme informovat.