SEBEOBRANA S HEIKEM

A je to tady... I "prváci" se dočkali.

Naši studenti prvního ročníku si dnes poprvé vyzkoušeli sebeobranu pod vedením instruktora Heiko Kothera ze Spolkové republiky Německo, který nám již třetím rokem svými zkušenostmi s několika bojovými styly "zpestřuje" výuku sebeobrany. Ve svých seminářích navazuje na dovednosti studentů získané od našich učitelů v průběhu běžné výuky předmětu Sebeobrana, který mají studenti po celou dobu jejich čtyřletého studia.

Dnes přinášíme první "úsměvné" video s názvem "Sebeobrana hrou", aneb "I slabí a malí to dokážou".