Seminář: Historie státnosti a ústavnost ČR

Dne 11. dubna uspořádali studenti prvního ročníku v rámci předmětu právo seminář k historickým mezníkům státnosti a ústavnosti České republiky.

Studenti již předtím zpracovali seminární práce na různá témata např.: Situace v Evropě před rozpadem Rakouska-Uherska a vzniku samostatné Československé republiky v roce 1918,  Mnichovská dohoda z roku 1938 a její důsledky pro Československou republiku,  Benešovy dekrety a odsun německého obyvatelstva z území Československé republiky po 2. světové válce, Význam událostí z roku 1968 pro další vývoj Československé socialistické republiky, Rozpad České a Slovenské Federativní republiky k 1.1.1993 a další.  

Při semináři pak prezentovali svoji práci tak, aby se mohli ostatní studenti seznámit s jejich poznatky a případně je prodiskutovat. Řada prezentovaných prací byla na velmi dobré úrovni, jak z hlediska vlastního zpracování prezentací, tak z hlediska průvodního komentáře, některé jak už to bývá, se nepovedly a jejich autoři se příště budou muset více snažit. Těšíme se na další kolo.